Hver enkelt sitski er individuelt tilpasset!

Visste du at vi gjør individuell tilpasning av hver enkelt sitski?

Gordon må sitte med 90 grader i hoften, så sittehøyden er forhøyet med 10 cm bak.

Tessier Tempo

Skriv en kommentar