Aktivitet for alle

Fra 1. juli 2014 kan også personer over 26 år få dekket aktivitetshjelpemidler

Utdrag fra forskriften:

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre.

Medlemmet skal betale egenandel med 10 prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4000 kroner per hjelpemiddel.

NAV orienterer med følgende artikkel.

Aktivitet for alle_520

Bardum tilbyr aktivitet hele året, og hos oss er mulighetene mange. Vi har både sykler og ski til sittende alpint (sitski) og langrenn.

Du kan lese Vinterguide eller hele Produktkatalogen 2015/2016 på nett som blant annet presenterer ulike produkter som er på rammeavtale med NAV, eller ta kontakt med oss på tlf. 64 91 80 60 / post@bardum.no hvis du ønsker å få dette tilsendt.

Våre fagkonsulenter bistår gjerne med spørsmål du skulle ha om produkter eller annet.

Skriv en kommentar