Aslaug Marie Etterlid Ringstad

Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Jobbtittel:
CEO
Epost:
am@bardum.no
Telefon:
92 81 21 90

Aslaug Marie er nysgjerrig og uredd. Hun elsker å sette mål og bygge strategier for at mennesker skal prestere i team. Interesse og omsorg for medmennesket ligger i bunn. Aslaug Marie jobber målrettet for at Bardum skal være et ettertraktet firma både for kunder, leverandører og de ansatte. Aslaug Marie er utdannet ergoterapeut og har Master of Management fra BI.