Frihet, fart, mestring, aktivitet og glede

Mestringsfølelsen og gleden er stor for Dag Erik når han får kjøre alene. På grunn av balanseproblemene, er kartski et kjempegodt alternativ. Han må jobbe selv, uansett om det sikres bak eller ikke. Det er slitsomt og kjempemorsomt. Å kjøre selv betyr mye for Dag Erik. Kartskien gir frihet, fart og han blir ikke sittende passiv.

-Mor til Dag Erik 17 år, Hurdal

Skriv en kommentar