Søke om Mollii elektrodress som behandlingshjelpemiddel

Mollii elektrodress klassifiseres som et behandlingshjelpemiddel, og søknad kan sendes til et av helseforetakene v/behandlingsenheten.

Kostnadsfritt gjennomfører vi utprøvinger av Mollii elektrodress.

  1. Under utprøvingen gjennomføres undersøkelse og individuell programmering av en Mollii elektrodress, som dokumenteres digitalt og i en testprotokoll.
  2. Dokumentasjonen sender vi til deg/pårørende/fagperson i etterkant av utprøvingen, og dette vil være god dokumentasjon å legge ved en søknad om å få dekket Mollii som et behandlingshjelpemiddel.
  3. Dersom du vil anskaffe deg Mollii elektrodress (og vil søke om å få den dekket), må du søke om å få den godkjent av Helseforetaket i din region. Da fylles skjemaet “utlån av behandlingshjelpemidler” ut av spesialist (lege). Skjemaet kan lastes ned i Word eller pdf-format og er tilgjengelig komplett med adresseopplysninger eller kun første side på nettsiden “Skjema – utlån av behandlingshjelpemidler“.
  4. Skjemaet sendes til helseforetaket v/behandlingshjelpemiddelenheten – gjerne sammen med testprotokoll og dokumentasjon fra Bardum.

Kilde: Behandlingshjelpemidler.no

Ta gjerne kontakt med oss eller send inn en melding, hvis du har noen spørsmål relatert til dette.

Jeg ønsker mer informasjon

Skriv inn ditt navn, kontaktinformasjon og en kort beskrivelse om hva du ønsker å vite mer om, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Skriv en kommentar