slider

Skip Karusell.

slogan

Den lille, store forskjellen

Med spesialtilpassede hjelpemidler gjør vi en forskjell for barn, ungdom og voksne med ulike funksjonsnedsettelser.

Snarveier

Se mer

Inspirasjon

Hjelpemidler for eldre

Hjelpemidler for eldre

Eldres bruk av hjelpemidler øker stadig. I større grad enn tidligere blir boligene våre bygget og tilpasset for at vi skal klare oss hjemme selv. Noen er nødt til å bo hjemme lengre fordi det er fullt på sykehjemmene og vanskelig å få plass. Andre har et sterkt ønske om å bo hjemme lenger. For å klare seg hjemme, er man ofte nødt til å få inn visse tiltak i hjemmet, som blant annet hjelpemidler. Som pårørende kan det være vanskelig å vite hvor i «jungelen» man skal starte. En av utfordringene er da ofte å vite om alle hjelpemidlene som finnes, og å vite hva de har behov for. Her spiller fastlegene, fysioterapeutene og ergoterapeutene i kommunene en viktig rolle da det er disse som skal bistå i prosessen med å anskaffe hjelpemidler.

Personvern og cookies