AKT26-potten DOBLES!

Allerede 17.mars 2020 kom beskjeden om at AKT26-potten var tom. Det skulle ikke innvilges flere aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2020, og alle nye søknader ville bli avslått. Fredag 19. juni kom den gledelige beskjeden om at regjeringen bevilger 48 nye millioner til NAV-potten.

Allerede i mai bekreftet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Handikapnytt at det snart ville ligge mer penger i potten og at NAV snart kunne begynne å behandle søknader om aktivitetshjelpemidler igjen. Grunnen til at regjeringen velger å doble budsjettet er i følge stortingsrepresentant Margret Hagerup at ordningen stadig blir mer populær: “Det betyr at enda flere funksjonshemmede får leve aktive og gode liv. Det er viktig, kanskje særlig nå i koronatiden.”

Fredag 19.mai vedtok Stortinget endelig at potten utvides med 48 millioner til, dobbelt så mye som originalsummen.

Hva med de som har fått avslag?

12.mai skrev NAV på sine egne nettsider at dersom det skulle komme en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett skal man ikke være nødt til å søke på nytt dersom man har fått avslag på grunn av tom pott.

Torbjørn Røe Isaksen bekreftet det samme i en pressemelding: “De sakene som fikk avslag fordi det ikke var mer penger, vil bli behandlet på nytt. Jeg er glad for at det nå blir mulig for flere personer med funksjonsnedsettelse å leve aktive, gode liv. Så snart Stortinget har behandlet den foreslåtte økningen i bevilgningen før sommeren, vil NAV kunne gi aktivitetshjelpemidler igjen.”

NAV og Arbeids- og sosialdepartementet har jobbet med å finne en løsning som gjør at man ikke trenger å sende ny søknad. Vi har imidlertid ikke fått mer opplysninger om saken og erfarer at dette løses ulikt hos sentralene; noen søknader åpnes igjen og andre bes om å søke på nytt. Derfor anbefaler vi i Bardum å ta kontakt med fysio- eller ergoterapeuten som hjalp til med søknaden din, eller din NAV-sentral, for å høre om du trenger å søke på nytt eller ei. 

Merk at søknaden din ikke vil bli åpent igjen dersom du har fått avslag av andre grunner enn at potten er brukt opp.

Norges Handikapforbund er ikke imponert

Doblingen av potten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år imponerer ikke Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund. Forbundets primærstandpunkt er at aktivitetshjelpemidler for voksne må inn i det ordinære formidlingssystemet hvor man ikke risikerer å få nei fordi budsjettet er tomt. Hun sier: “Det ser ut som et massivt løft, men vi vet jo at budsjettposten i utgangspunktet er massivt underdimensjonert, og trolig holder ekstrabevilgningen bare til juni. Det vil i hvert fall ikke dekke resten av året.” 

Hva nå? 

Vi venter på mer informasjon om gjenåpningen av ordningen. Inntil da anbefaler vi som sagt å ta kontakt med din fysio- eller ergoterapeut, eller din NAV-sentral, dersom du har fått avslag på grunn av tom AKt26-pott. Spør om søknaden din åpnes igjen eller om du må søke på nytt.

Les også:

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

125