AKT26-potten er tom – hva skal jeg gjøre?

Allerede i går 2. august kom den triste nyheten, - i en spesiell tid der behovet for hjelpemidler er større enn vanlig. Personer over 26 år får ikke innvilget flere aktivitetshjelpemidler i 2021.

Dersom man trenger en sykkel til høsten eller en sitski til sesongstart passer det dårlig å måtte vente til 2022 med å søke.

Søk om sykkel som forflytningshjelpemiddel!

Dersom det er en sykkel du er ute etter kan løsningen være å søke om sykkelen som et forflytningshjelpemiddel. Sykkel er i utgangspunktet et aktivitetshjelpemiddel, men man kan også søke om å få en sykkel som et forflytningshjelpemiddel for å komme seg fra A til B dersom man ikke har bil eller elektrisk rullestol. Da kan en sykkel erstatte sistnevnte.

Søk legater!

Det å søke legater kan også være en god løsning. Da kan du kjøpe hjelpemiddelet ditt direkte fra oss med midlene du har fått tildelt fra legatet.

Legater er private fond eller stiftelser der man som privatperson, lag, organsisasjon eller liknende kan søke om midler til spesifikke formål. Det kan for eksempel være arv som er avsatt til et spesielt formål, som for eksempel å forbedre funksjonshemmedes levevilkår. Hvilke legater du bør søke avhenger av hva du trenger midler til. I dette tilfellet er det et hjelpemiddel. Mange legater baserer seg for eksempel på mennesker med en spesifikk diagnose, gjerne begrenset til et lite geografisk område. En fullstendig oversikt over alle legater finner du på legathåndboken.no.

Søk for eksempel etter din diagnose, ditt distrikt, aktiviteten du skal bedrive eller annet som kan få frem et relevant legat.

Mange organisasjoner for funksjonshemmede, slik som Norges Handikapforbund, har også egne legater og fond, slik som NHF.

Det samme gjelder Norges Blindeforbund.

Vi hjelper gjerne

Lurer du på noe angående legatsøknader, sykkel som forflytningshjelpemiddel eller kjøp av aktivitetshjelpemidler? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

144