AKT26-potten er tom, hva skal jeg gjøre?

Nyheten har spredt seg og frustrasjonen er stor rundt om i landet. Personer over 26 år får ikke innvilget flere aktivitetshjelpemidler i 2019. Nye søknader blir avslått, og NAV ber brukerne vente med å søke til 2020.

Les hele saken om den tomme potten på handikappnytt.no

Trenger man et aktivitetshjelpemiddel nå er det ikke ideelt å vente til 2020 med å sende inn søknaden. Det er én ting du kan gjøre for å få tak i aktivitetshjelpemiddelet raskere, nemlig å søke legater. Da kan du kjøpe hjelpemiddelet ditt direkte fra oss med midlene du har fått tildelt fra legatet.

Søk legater!

Legater er private fond eller stiftelser der man som privatperson, lag, organsisasjon eller liknende kan søke om midler til spesifikke formål. Det kan for eksempel være arv som er avsatt til et spesielt formål, som for eksempel å forbedre funksjonshemmedes levevilkår. Hvilke legater du bør søke avhenger av hva du trenger midler til. I dette tilfellet er det et hjelpemiddel. Mange legater baserer seg for eksempel på mennesker med en spesifikk diagnose, gjerne begrenset til et lite geografisk område. En fullstendig oversikt over alle legater finner du på legathåndboken.no.

Søk for eksempel etter din diagnose, ditt distrikt, aktiviteten du skal bedrive eller annet som kan få frem et relevant legat.

Mange organisasjoner for funksjonshemmede, slik som Norges Handikapforbund, har også egne legater og fond, slik som NHF: http://www.nhf.no/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev-til-tillitsvalgte/nr-1/2016/na-kan-du-soke-pa-nhfs-fond-og-legater

Det samme gjelder Norges Blindeforbund: https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundet

Søk nå, så får du kanskje sykkelen eller sitskien raskere! 🙂

Lurer du på noe angående legatsøknader og kjøp av aktivitetshjelpemidler? Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

144