Aktivitetshjelpemiddel – hvilke rettigheter har jeg?

Altfor få mennesker med funksjonsnedsettelser kjenner sine rettigheter til å få stønad til aktivitetshjelpemidler.

Kunnskapsnivået viser seg å være for lavt i fagmiljøene, selv om disse hjelpemidlene er av stor betydning for både barn, ungdom og voksne.

Aktivitetshjelpemidler for deg over 26 år

1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt. Ordningen er rammefinansiert med en ramme på 55 millioner kroner per år. Det vil si at du som er over 26 år også kan søke om aktivitetshjelpemidler.

FAQ: Jeg er over 26 år, hvilken rett har jeg til aktivitetshjelpemidler?

Denne illustrasjonsfilmen viser prosessen rundt anskaffelse av aktivitetshjelpemidler.

Forskning viser at aktivitetshjelpemidler har stor betydning for både helse, trivsel og selvbilde.

Behov for spesialtilpasset utstyr?

Dersom du ikke kan bruke ordinært utstyr fra vanlig handel, kan du søke om å få innvilget et aktivitetshjelpemiddel gjennom NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Prøv hjelpemiddelet

Det er viktig å prøve ut aktivitetshjelpemiddelet før du sender søknad. Det finnes ofte flere varianter av samme type hjelpemiddel, og små detaljer kan være med på å avgjøre om hjelpemiddelet blir en suksess eller ikke. NAV har inngått avtaler med leverandører på en del hjelpemidler. Det er viktig å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som inngår i avtalen. Det kan også finnes et hjelpemiddel som passer deg og din funksjonsnedsettelse bedre. Da kan du søke om dispensasjon. Ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen kan bistå med utprøving og søknad.

Spørsmål?

Ta kontakt med noen i ditt nettverk eller en leverandør du har god dialog med.

Vi hjelper mer enn gjerne.

Gå til søke eller kjøpe.