Heidi Halvorsen

Heidi Halvorsen
Jobbtittel:
Fagkonsulent, fysioterapeut og sitski-instruktør
Epost:
heidi@bardum.no
Telefon:
93 26 07 99

Heidi er en sosial og blid dame som er utdannet fysioterapeut og har mange års erfaring innen trening, aktivitet og ergonomi. Hun er engasjert i faget og opptatt av å sette bruker i fokus. Heidi har jobbet flere år innen rehabilitering, holdt kurs og drevet rådgiving. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner og jobber for å finne løsninger på små og store hverdagsutfordringer.

Heidi liker å jobbe i team og å få til gode løsninger sammen med andre. Hun har jobbet som sitski-instruktør flere år, og trives ute i naturen. Hun er opptatt av at alle skal oppleve mestring i hverdagen uavhengig av funksjonsnivå.