Stål Rune Jensen

Stål Rune Jensen
Jobbtittel:
Fagkonsulent / sitski-instruktør
Epost:
srj@bardum.no
Telefon:
93 28 91 70

Stål er en energisk og engasjert mann. Han har et stort hjerte for de som ikke har de samme forutsetningene som alle andre, og er god til å finne løsninger som gir økt livskvalitet og glede i hverdagen.

Stål har lang erfaring fra hjelpemiddelbransjen. Han er praktisk anlagt og ivrer etter å finne de gode og hensiktsmessige løsninger for brukere og pårørende. Han gir seg ikke før målet er nådd og brukerne smiler. Med sin erfaring har han kunnskap om både enkle og sammensatte behov hos brukere i alle aldre.