Stein Taraldsen

Stein Taraldsen
Jobbtittel:
Fagkonsulent / Ergoterapeut / Sitski-instruktør
Epost:
stein@bardum.no
Telefon:
48 13 25 84

Stein har jobbet som ergoterapeut i kommune i 3 år etter at han utdannet seg i voksen alder. Han har erfaring med tilrettelegging i hverdagen for de som har behov for det og har vært prosjektleder for et forflytningsprosjekt som flere kommuner nyter godt av.

Stein brenner for faget og er nysgjerrig og løsningsorientert. Han har god erfaring med veiledning både av brukere, pårørende og fagfolk. Stein er teknisk og praktisk, og ivrer etter de gode løsningene for at både brukere og samarbeidspartnere skal smile.