Forfatterarkiv: Andrea Pharo Ronde

Bardum på Selvhjulpen.no

Bardum på Selvhjulpen.no

Hva er Selvhjulpen.no? Med velferdsteknologi mener de løsninger og teknologier som gir økt trygghet, mestring, aktivitet og selvstendighet for den enkelte kvalitet,

Jeg elsker min Viktor Power

Jeg elsker min Viktor Power

25-åringen har også hypermobilitet, astma og Asperger syndrom. Disse utfordringene gjør det nødvendig med hjelpemotor på sykkelen. Valget falt på Viktor Power av

Papirlapp kan redde liv

Papirlapp kan redde liv

“Alt for ofte kommer vi til et bilvrak med barn i bilen, der barna er for små til å kunne gi oss