Berntsen er her!

Endelig kan vi dele nyheten om Berntsen-familien, - fremtidens digitale trener og aktivitør. Han bidrar til noe vi kaller for digital aktivitetsmedisin.

Berntsen-familie kan hjelpe eldre personer som mottar hjemmetjenester eller har vært på korttidsavdeling på sykehjem og trenger oppfølging. Berntsen kan også være forebyggende for personer som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Berntsen blir individuelt tilpasset hver enkelt og kan bistå både pasient/bruker, helsepersonell og pårørende gjennom dagen.

To typer

Berntsen leveres i to utgaver; Berntsen Robot og Berntsen Beinlaus. Begge består av en iPad som er låst til Berntsen-programvaren slik at bruker ikke kan trykke seg bort. Berntsen Robot er festet til en anordning med to hjul og kan dermed fjernstyres av helsepersonell og pårørende, mens Beinlaus er et bordstativ, en ramme med en «fot».

Berntsen Robot og Berntsen Beinlaus stilt opp ved siden av hverandre.
Berntsen Beinlaus og Berntsen Robot.

Hva gjør Berntsen?

Berntsens hovedmål er å aktivisere brukeren. Helsepersonell og pårørende kan gjøre en stor forskjell i hverdagen for alle involverte. Gjennom helseplattformen PatientSky sikres dialogen med brukeren, og pårørende har en egen BerntsenFamilie-app som de kan ringe med.

Berntsen-appen.
Berntsen-appen.

Persondata og sikkerhet er ivaretatt på en svært god måte gjennom helseplattformen PatientSky.

Brukeren kan be om kontakt med helsepersonell eller pårørende ved å trykke på en stor grønn knapp som alltid er tilgjengelig på skjermen. Den det gjelder får varsel i appen og kan kontakte Berntsen og bruker med videosamtale. Dersom brukerne ikke «tar telefonen» kan man bryte gjennom likevel (ved bekymring), også når brukeren ikke har bedt om en samtale. Dette gjør at pårørende kan bekymre seg langt mindre. Berntsen Robot kan styres i brukers hjem og finne vedkommende.

Berntsen Beinlaus.
Videosamtale med pårørende.

Med individuell dagsplanlegging legges det opp påminnelser om gjøremål og aktiviteter, som vekking, måltider, trening og påminnelse om å ta medisiner.

Berntsen Beinlaus med en dagsplan på skjermen.

En unik mulighet som Berntsen tilbyr er å aktivisere brukeren; han minner om at det er på tide med egentrening og spiller av individuelt tilpassede treningsprogrammer fra ExorLive.

Berntsen ExorLive.
Berntsen veileder brukeren gjennom et treningsprogram i form av video via ExorLive.

Fysioterapeuten kan kobles på Berntsens audiovisuelle kommunikasjonsløsning for å bistå brukeren.

Les også Hva er hverdagsrehabilitering og hvorfor er det så viktig?

Berntsen er ikke bare praktisk for brukeren, men også hjemmetjenesten og annet helsepersonell. Alle involverte kan følge opp brukeren med videosamtaler.

Berntsen Beinlaus.
Videosamtale med fysioterapeuten.

I Berntsen presenteres med andre ord en helhetlig løsning som sikrer brukermedvirkning, individuelt tilpasset oppfølging av den enkelte bruker og gir de ansatte mulighet til å følge opp pasienten på en ressursbesparende, sikker og effektiv måte.

Hvem har nytte av Berntsen?

Berntsen er først og fremst laget for sluttbrukerne; eldre hjemmeboende. Han kan også være til stor nytte for beboere på sykehjem og pasienter som har vært på korttidsavdeling og trenger oppfølging hjemme etter endt opphold for å opprettholde funksjonsnivå. Han sørger for at man kan bo hjemme selvstendig og aktiv så lenge som mulig og føle seg trygg. Berntsen gir motivasjon og støtte til å bedre eller opprettholde funksjonsnivå.

Berntsen Robot
Berntsen minner om å lage kaffe og gir mulighet for å ha med seg noen underveis.

Familie og pårørende kan komme hyppigere i kontakt på en enkel og god måte og dermed bekymre seg mindre for fall og andre hendelser, hvilket gir en tryggere følelse og kanskje bedre samvittighet overfør sine nærmeste.

Berntsen Robot
Videosamtale med barnebarn.

Helsepersonell kan i likhet med pårørende gi tettere oppfølging gjennom videodialog og utnytte ressurser bedre. Berntsen gir redusert belastning og frigjort tid, og sørger for enklere og bedre samhandling med eldre og pårørende.

Berntsen er utviklet av Innocom i tett samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i Stavanger kommune.

Besøk Berntsens produktside for mer informasjon. 

Les også: