Berntsen tar initiativ til mestring

Anna Esther Endresen (84) var utrygg og ville ikke gå ut. Hun satt mye i stolen og strikket. Etter en uke med Berntsen Beinlaus trener hun hver dag og går ut på tur med rullatoren helt på egenhånd. Hun koser seg med musikken og treningen. «Jeg gleder meg, for jeg synes det er veldig kjekt», forteller hun mens hun smiler fra øre til øre.

Men hvem er Berntsen Beinlaus?

Berntsen er et hjelpemiddel som kan minne brukeren på gjøremål og spesielt trening. Han kan sette brukeren i kontakt med helsepersonell (fysioterapeut, ergoterapeut, lege også videre) og pårørende og sørge for at pasienten får god oppfølging.

Du finner svar på alt du måtte lure på om Berntsen HER.

Et spark bak

Anna Esther går ute med rullatoren og smiler fra øre til øre.
Anna Esther er ute og går med rullatoren.

For Anna Esther var det initiativet som gjorde utslaget. Før hun fikk Berntsen Beinlaus turte hun ikke å gå ut alene eller være aktiv hjemme, men med et lite «spark bak» fra Berntsen har hun klart dette selv og opplever en stor mestringsfølelse. Igangsetting er nemlig sentralt hos hjemmeboende fordi de ofte mangler noen som tar initiativ. Da er det nødvendig med beslutningsstøtte. Mange eldre har kanskje fått en iPad av en sønn eller datter, for å følge med i tiden og ha kontakt med pårørende, bli minnet på gjøremål via SMS eller varsler, men realiteten er at en vanlig iPad ikke fungerer som et hjelpemiddel.

Berntsen består nemlig av en iPad og et bordstativ eller en robot, men iPaden er låst til Berntsen-programvaren slik at det ikke er mulig å trykke seg bort eller få varsler fra andre applikasjoner.

Hva er forskjellen på Berntsen Beinlaus og en vanlig iPad?

På en vanlig iPad overtar og overstyrer applikasjoner hverandre og gjør at den som trenger noe helt enkelt får for mange ting å holde styr på og fort «roter seg bort». Vi kan ikke være sikre på at den som skal ha en beskjed og trenger beslutningsstøtte faktisk får det. Dermed vil Berntsen, en kalenderfunksjon kombinert med trening, bidra til at den som har behovet blir «dratt» gjennom dagen og får støtte til beslutning både i form av trening, men også til andre daglige aktiviteter som bidrar til bedre hjemmehelse.

Fysioterapeut Ragna smiler til kameraet.
Fysioterapeut Ragna er strålende fornøyd med Anna Esters resultater.

Viktigheten av aktivitet for eldre

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, og er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig.

Indirekte eller tilrettelagte aktiviteter gir positiv effekt på ernæring, søvn, avkobling, glede, mestring psykisk helse, og deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter og fellesskap.

Eldre som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive taper funksjon raskt. Det skal svært lite aktivitet til før det har positiv effekt på fysisk og kognitiv funksjon, og på lyst og evne til sosial deltakelse. Å være i fysisk aktivitet gir eldre større mulighet til å være aktive og selvstendige og dermed bo hjemme lenger og ha en god alderdom.  Les mer om fysisk aktivitet for eldre her.

Hvem kan Berntsen hjelpe?

Berntsen vil gjøre en svært god jobb hos eldre hjemmeboende som trenger litt hjelp til å være aktive i hverdagen, få påminnelser og oppfølging. Han kan også være til stor nytte for beboere på sykehjem og pasienter som har vært på korttidsavdeling og trenger oppfølging hjemme etter endt opphold for å opprettholde funksjonsnivå. Han sørger for at man kan bo hjemme selvstendig og aktiv så lenge som mulig og føle seg trygg. Berntsen gir motivasjon og støtte til å bedre eller opprettholde funksjonsnivå.

Familie og pårørende kan komme hyppigere i kontakt på en enkel og god måte og dermed bekymre seg mindre for fall og andre hendelser, hvilket gir en tryggere følelse og kanskje bedre samvittighet overfør sine nærmeste.

Berntsen i hverdagsrehabilitering

Helsepersonell kan i likhet med pårørende gi tettere oppfølging gjennom videodialog og utnytte ressurser bedre. Berntsen gir redusert belastning og frigjort tid, og sørger for enklere og bedre samhandling med eldre og pårørende. Berntsen er et genialt verktøy i hverdagsrehabilitering og i kommuner fordi all involvert helsepersonell kan samarbeide bedre på tvers av ansvarsområde/stillinger, følge opp pasienten tettere og spare tid.

Berntsen er utviklet av Innocom i tett samarbeid med pasienter, pårørende og ansatte i Stavanger kommune.

Er du og dine kolleger interessert i å prøve Berntsen? Da vil vi gjerne høre fra deg via skjemaet under:

Les også: