Bilsikring er livsviktig!

Små ting kan bety forskjell på liv og død.

Sikring av barn – og utstyr i bil

Sikring skal være i overensstemmelse med lover og regler. Sikringen må være dimensjonert for den vekten objektet har i virkeligheten når en kollisjon forekommer, samt ta hensyn til objektets «utforming». Alt som ikke er boltet fast i en bil, må sikres.

Hvis et barn veier 15 kg og sitter i en bil som krasjer i 50 km/t, oppleves krasjen som om barnet har en vekt på 750 kg. I 70 km/t vil vekten oppleves som 1000 kg!

Sikring av barn med funksjonsnedsettelser

Det er ulike årsaker til at barn med funksjonsnedsettelser trenger spesialtilpasning av barnesete i bil. Dette kan være redusert muskelkraft, feilstillinger, tonusforstyrrelser m.m.

Ved muskelsvakhet kan kroppen ha vanskeligheter med å holde seg oppe mot tyngdekraften. Redusert hodekontroll eller andre utfordringer vil kunne føre til dårlig sittestilling. Barnet klarer ikke å korrigere sittestillingen eller forberede kroppen på for eksempel svinger og oppbremsing. Barnet bruker unødvendig mye energi og viser misnøye på ulike måter. Det alvorligste er at barnet blir sittende feil i forhold til sikkerhetsbeltet og er utsatt for uheldige konsekvenser hvis en kollisjon oppstår.

For funksjonshemmede barn, kan det være behov for:

  • Spesialtilpassede seter / støp
  • Seter med flere justeringsmuligheter enn vanlig (tilt, ryggregulering)
  • Seter med bedre støtteanordninger enn vanlig (ekstra puter mm.)
  • Seter med bedre festeanordninger enn vanlig (f.eks. 5-punktssele)
  • Seter med høyere maks-brukervekt enn vanlig
  • Trykkavlastning

Sikringsmetoder

Boxette brukes kun ved spesielle behov for å kunne ligge. I utgangspunktet ikke en anbefalt løsning.

Barneseter finnes det mange forskjellige typer av. Spesialtilpassede barneseter har flere justeringsmuligheter og høyere maksimal vektbegrensning, og tilbys med mer tilbehør enn vanlige barneseter.

Sikringsseler er i utgangspunktet ment for urolige barn (og voksne) som kommer seg ut av 3-punktsbeltet under kjøring, og kan skape trafikkfarlige situasjoner for seg selv og andre. Selene kan også benyttes av dem som kun trenger litt ekstra.

I praksis bør alle barn sikres i barnesete frem til de er 4-5 år. For funksjonshemmede barn, bør det foreligge vurdering av funksjonsnivået opp mot den alder barnet har i forhold til sin motoriske utvikling – og ikke den alderen barnet har i forhold til fødselsdato. Dette vil gi utgangspunkt for videre vurdering av utstyr og tilpasninger.

NAV dekker ikke seter som kan fås kjøpt i vanlig handel. Dersom barnet har spesielle behov, kan NAV støtte spesialtilpasninger / spesialtilpassede barneseter.

Halvparten av barna feilsikres!

Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge. Halvparten av barna feilsikres! Barn skal bruke beltestol eller pute til de er minst 135 cm høye. Når barna vokser ut av beltestolen, ofte ved 135 cm høyde, bør de gå over til bilpute frem til de blir 150 cm eller 36 kg. Både bilpute og sete må brukes sammen med bilens trepunktsbelte. Dersom det fortsatt er behov for ekstra støtte, er dette mulig ved hjelp av spesialtilpassede barneseter. OBS! Barn under 140 cm bør ikke plasseres i et forsete med airbag som ikke er koblet ut. (Kilde: tryggtrafikk.no)

Les også  “Nytt – bredere utvalg” av bilseter.

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

130