RotoSlide glidelaken til RotoBed®

RotoSlide glidelaken til RotoBed®Ønsker du å kjøpe eller søke om dette produktet?

Glidelaken som letter vending og forflytning i seng

Kategori:

Beskrivelse

RotoSlide, RotoSlide 2-way og RotoSlide 4-way er glidelaken som kan brukes på RotoBed-sengene for de som har vanskeligheter for å snu seg i sengen, eller for lettere forflytning i sengen.

RotoSlide glidelaken

Glidelaken for personer som har vanskelig for å snu seg i sengen. Kan kombineres med RotoSlide 2-way og RotoSlide 4-way

RotoSlide 2-way glidelaken

Glidelaken som letter forflytning sideveis i sengen. Sklir i 2 retninger. Denne kombineres med RotoSlide glidelaken.

RotoSlide 4-way glidelaken

Glidelaken som letter forflytning i alle retninger. Kombineres med RotoSlide glidelaken.

Art.nr. / HMS

RotoSlide RBA-5001

RotoSlide 2-way RBA-5002

RotoSlide 4-way RBA-5003