Gratulerer med sjeldendagen 2019!

I dag er den internasjonale dagen for sjeldne sykdommer; "Rare Disease Day". Søkelyset rettes mot mange av våre sluttbrukere. Vi gratulerer så mye med denne viktige dagen der sjeldne diagnoser settes på dagsorden.

Akkurat nå skapes det bevissthet blant forskere og beslutningstakere om sjeldne diagnoser. Målet er å fremme forskning og kunnskap, slik at diagnostisering og behandling kan bli enklere i fremtiden. Årets tema er “Bridging health and social care”, i Norge oversatt til “Gode tjenester – bedre liv”. Her kan du lese mer om temaet.

I dag samles fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet, på Thon Hotel Opera i Oslo for en storslått konferanse.

Les mer om begivenheten her.

Vi ønsker alle i målgruppen gratulerer med dagen!

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

138