Hva er posisjonering?

Posisjonering er et begrep med ulik betydning i forskjellige sammehenger. I hjelpemiddelbransjen snakker vi om posisjonering av kroppen til personer med nedsatt egenbevegelse ved hjelp av ulike produkter.

Posisjonering er tilrettelegging for å forebygge feilstillinger – ofte sett i et 24-timers perspektiv. Kroppen befinner seg i forskjellige stillinger gjennom hele døgnet, og tilrettelegging i ulike posisjoner og stillinger bør derfor skje både om dagen og om natten.

Hvem har behov for posisjonering?

  • Personer med nedsatt egenbevegelse
  • Personer som ikke selv kan foreta stillingsendring
  • Personer som er i faresonen for å utvikle trykksår eller har trykksår
  • Personer med utfordringer i forhold til symmetri i sittende, stående og liggende
  • Personer som har feilstillinger eller er i faresonen for å utvikle skjevstillinger i brystkasse, rygg, bekken og ben
  • Personer som har utfordringer med sanseintegrasjon
  • Personer med motorisk uro og spastisitet
  • Personer med respirasjonsbesvær

Utvikling av feilstillinger

Feilstillinger utvikles over tid på bakgrunn av spastisitet, muskulær ubalanse og påvirkning av tyngdekraften. God posisjonering i et 24 timers perspektiv kan bidra til å redusere feilstillingene.

Godt teamarbeid

For å lykkes er det viktig med et godt teamarbeid. Både fagpersoner og pårørende får økt forståelse og eierskap til posisjoneringen hvis de involveres underveis.

Les mer i Hvilke typer posisjonering snakker vi vanligvis om?

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

126