Hva finnes av hjelpemidler?

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. En positiv utvikling er at hjelpemidler nå også defineres som et virkemiddel for selvstendig liv og deltakelse i samfunnet. En tydelig bevisstgjøring på hvilken betydning hjelpemidler har for like muligheter og likestilling.

Nav produktgrupper hjelpemidler

Nav Hjelpemiddeldatabasen: www.hjelpemiddeldatabasen.no/r0x.asp

Lek og fritidsaktiviteter

Hjelpemidler beregnet til lek, hobbyer, sport og andre fritidsaktiviteter. For eksempel ake- og skiutstyr, spill, baller og utstyr til vannaktiviteter.

Personforflytning

Hjelpemidler som kan hjelpe en person til å forflytte seg rundt i omgivelsene som for eksempel rullatorer, manuelle og elektriske rullestoler, sykler, personløftere og orienteringshjelpemidler.

Trene ferdigheter

Hjelpemidler som kan forbedre en persons fysiske, kognitive og sosiale ferdigheter.

Personlig stell og beskyttelse

Hjelpemidler for av- og påkledning, beskyttelse av kroppen, personlig stell og bad, toalettbesøk og seksuallivet. For eksempel kjøreposer, regntøy, dusjkrakker, stellebord og spesielle toaletter.

Personlig medisinsk behandling

Hjelpemidler til administrering av medisiner, sirkulasjonsbehandling, måling av kroppens tilstand, sansestimulering og fysisk trening for styrke, balanse og bevegelighet.

Husholdningen

Hjelpemidler til bruk i daglige aktiviteter, som for eksempel ved tilberedning av mat, spising og drikking, husarbeid og vedlikehold av klær.

Innredning og tilpasning av boliger/lokaler

Hjelpemidler som møbler og tilleggsutstyr til bruk i hvile og/eller arbeid, samt hjelpemidler for tilrettelegging av bolig. For eksempel belysning, dør- og vindusåpnere, bord, stoler, sitteputer, senger, madrasser, støttehåndtak, løfteplattformer, trappheis og ramper.

Kommunikasjon og informasjon

Hjelpemidler som kan legge til rette for at en person kan motta, sende, produsere og/eller behandle informasjon i ulike former. For eksempel utstyr brukt til å se, høre, lese, skrive, ringe, signalisere, alarmere og til informasjonsteknologi.

Håndtering og transport av produkter og varer

Hjelpemidler for håndtering av gjenstander, for eksempel emballasjeåpnere, gripetenger, brytere, fjernkontroller, tidsur og sklisikring. Hjelpemidler for transportering av gjenstander som trillebord, tilhengere og bæreseler.

Måling, vurdering og forbedring av nærmiljøet

Hjelpemidler og utstyr til forbedring og/eller måling av omgivelsene, for eksempel luftrensere, målebånd og digitale fargemålere.

Kilde: MedtekNorge2016 og Nav

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

132