Hvilke typer posisjonering snakker vi vanligvis om?

Hvilke typer posisjonering snakker vi vanligvis om?

Vi snakker om posisjonering i liggende, sittende og stående stilling. Utfordringene vil variere fra person til person, og en fagperson bidrar med å legge til rette med de nødvendige hjelpemidlene som gir den optimale posisjoneringen.

Hvorfor posisjonere i liggende stilling?

Ved liggende posisjonering er mennesker mindre påvirket av økt muskelspenning og mer påvirkelig for korrigerende krefter. I tillegg til følgende fordeler:

 • Positiv påvirkning av tyngdekraften
 • Stor understøttelsesflate
 • Lettest å oppnå symmetri

Hva skal man være oppmerksom på ved liggende posisjonering?

 • Respirasjon
 • Temperatur
 • Stillinger
 • Evne til søvn / komfort
 • Smerter
 • Trykk
 • Sekret / reflux (eks. spytt, svette, slim, tårer og magesyre)

SimpleStuffWorks er et lydløst og brukervennlig posisjoneringssystem for liggende posisjonering. Les om «SimpleStuffWorks».

Sittende posisjonering – en avgjørende betydning

For personer med sammensatte funksjonshemninger og mennesker med omfattende skader i sentralnervesystemet, kan posisjonering ha en avgjørende betydning for livskvaliteten. Flere funksjonsområder vil kunne være rammet: motorikk, kommunikasjon, persepsjon, kognisjon, emosjonelt og deltakelse i det sosiale liv.

En del barn med funksjonshemninger får store feilstillinger relativt tidlig, og vi ser at barna får vanskeligheter med å ta i bruk ressursene de har når kroppens forutsetninger blir endret som følge av feilstillinger. Aktivitetsnivået blir redusert, og muligheten for deltagelse blir mindre. Barn vil kunne få problemer med å sove og dette gir negative ringvirkninger for familien som helhet.
Feilstillinger kan være et resultat av enkeltstående dysfunksjoner eller en kombinasjon av f.eks. følgende:

 • Redusert postural kontroll
 • Spastisitet / hypotoni / atetose / ataxi / dyskinesi
 • Pareser i truncus og overekstemitetene (armer og kropp)
 • Hypo- og hypermobilitet i nakke, truncus, bekken, hofter og ekstremiteter

Det vil kunne ha avgjørende betydning for deres daglige liv å finne fram til den optimale sitteposisjonen. Dette kan være omfattende spesialtilpasninger, som gir tilstrekkelig og nødvendig støtte og god bevegelsesfrihet, og den skal være bekvem.

Hva vil vi kunne oppnå med forbedret sittestilling?

 • Forebygging / reduksjon av feilstillinger
 • Gunstig virkning på respirasjon, fordøyelse, trivsel og livskvalitet.
 • Økte muligheter til å kunne mestre og påvirke omgivelsene

Les mer om Hvordan fungerer dynamisk sittende posisjonering?

Stående posisjonering

Mange personer med funksjonsnedsettelser er i mindre grad i stand til å komme seg opp i stående posisjon. De har behov for riktig støtte og hjelp til å stå. De ulike gå- og ståstativene har forskjellige egenskaper og støttefunksjoner som tilpasses den enkelte som skal kunne holde seg oppreist i en god stilling. Dette kan være støtte for ben, armer, bekken, bryst og hode. Tilrettelegging og tilpasning er viktig for å oppnå ønsket posisjon i stående stilling.

Hvordan kan kroppen stimuleres positivt i stående posisjon?

 • Bentetthet stimuleres og utvikles
 • Aktiv tøying av muskler og ledd
 • For mage-/tarmsystemet
 • Respirasjon
 • Økt blodgjennomstrømning

Les også «Hvorfor stå?» eller Hva er posisjonering?

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

156