Hvorfor posisjonere i liggende stilling?

Forskning viser at liggende posisjonering fører med seg bedre søvn, helse og økt deltakelse i hverdagen. Vi ligger mange timer i sengen i løpet av et døgn. Derfor er liggende posisjonering et viktig fokusområde.

Rullestolbrukere med ekstra behov for støtte og posisjonering tilbringer ofte mer tid i sengen (eller liggende andre steder) enn i rullestolen. Personer med muskulære utfordringer som spasmer, redusert muskelkraft, skjevstillinger og motorisk uro får en bedre sittestilling i rullestolen dersom de får god posisjonering når de ligger.  I tillegg opplever de mindre fare for trykksår, redusert fare for (eller forhindring av) skjevstillinger og spasmer samt bedre søvnkvalitet. Videre kan liggende posisjonering forhindre eller minske utvikling av kontrakturer (forkortning av muskler og sener) samtidig som pust og peristaltikk (mage- og tarmfunksjon) bedres. Forskning på 24-timers posisjonering viser også at reflux og smerter  bedres ved riktig posisjonering i seng og at dette medføre et generelt bedre helsenivå, økt våkenhet, økt deltakelse i hverdagen, bedre fordøyelse og mindre behov for spesialtilpasninger i rullestol.

Hva er det som gjør at posisjonering gir god helseeffekt?

Gjennom bruk av posisjoneringsutstyr gir man kroppen en større kontaktflate mot underlaget, samt at muskler og ledd blir posisjonert slik at en ikke trigger spasmer og feilstillinger. En kan også gi støtte for kropp og ekstremiteter (armer og ben). Dette gir hele kroppen en avslappet og trygg posisjon i liggende stilling, uten at muskler og tyngdekraft trekker ledd i feil retning.

Enkelte nevrologiske diagnoser medfører tap av dybdesensibilitet, altså at man ikke klarer å bedømme hvordan man ligger og/eller forholde seg til rommet rundt. Personer med endret/redusert/manglende dybdesensibilitet inntar ofte fosterstilling og blir motorisk urolig i liggende stilling. Posisjonering vil omslutte kroppen og gi pasienten bedre stimuli og ro.

Man bør begynne med liggende posisjoner så tidlig som mulig, eller når man ser at skjevstillinger kommer til syne eller brukeren har problemer med å ligge godt i sengen.

Hva skal man være oppmerksom på ved liggende posisjonering?

 • Respirasjon
  • Vi må ikke posisjonere på en måte som hindrer dette, men tilstrebe å posisjonere slik at lungene får et best mulig utgangspunkt for å jobbe. Ofte vil skjevstillinger i rygg/brystvirvelsøyle hindre O2-opptak. Ved å posisjonere riktig vil dette kunne forbedres.
 • Temperatur
  • Enkelte personer kan grunnet ulike diagnoser ha utfordringer med økt svetteproduksjon. Posisjoneringsputer ligger tett inntil kroppen og skaper varme. Derfor anbefaler vi at disse pasientene bruker en tynnere dyne.
 • Stillinger
  • Mange har en vanestilling i sengen. Dersom denne medfører økt skjevstilling bør man prøve å posisjonere på en måte som forhindrer dette samt spasmeproblematikk. Enkelte kan ha en vanestilling som kan medfører fare for kvelning ved økt motorisk uro. En skal tilstrebe å posisjonere på rygg dersom det er mulig.
 • Evne til søvn / komfort
  • En skal sørge for en posisjonering som bidrar til økt liggekomfort og søvn. Ikke gå på kompromiss med dette ved å posisjonere i en stilling som hindrer dette.
 • Smerter
  • Riktig og god posisjonering kan være med på å gi forsiktig strekk av muskler/sener som er forkortet. Ikke posisjoner slik at en strekk blir så stor at det medfører smerte. Videre skal en ikke posisjonere en person i en stilling som er ubehagelig eller øker spasmer. Dette gir smerter og redusert søvn, komfort og effekt.
 • Trykk
  • Pass på utsatte knokkelutspring og ikke posisjoner slik at trykket på disse områdene øker faretruende. Dersom personen har trykksår/liggesår skal en som hovedregel ikke posisjonere slik at trykk på sårområder oppstår. Personer som selv ikke kan foreta stillingsendring skal sjekkes for økt trykk/trykksår daglig.
 • Sekret/reflux (f.eks. spytt, svette, slim, tårer og magesyre)
  • Personer med denne typen problematikk bør posisjoneres på siden slik at sekret kommer ut i steden for å svelges.

Kroppen befinner seg i forskjellige stillinger gjennom hele døgnet, og tilrettelegging i ulike posisjoner og stillinger bør derfor skje både om dagen og om natten. Bardum støtter seg på EPUAP sin forskning og retningslinjer på 24-timers posisjonering, og vi bruker disse i vårt daglige arbeid med våre produkter. Ønsker du å vite mer om posisjonering, holder vi kurs i hele landet. Ta kontakt med kursholder Ketil Simonsen for mer informasjon.

Les også:

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

145