Hvorfor spesialtilpasser vi hver enkelt sitski?

Alle våre sitski-modeller blir individuelt tilpasset for å oppnå optimal kjøreglede. Det er viktig med spesialtilpasninger for at bruker skal sitte komfortabelt og nyte kjøreopplevelsen.

Hvordan tilpasninger som gjøres avhenger av brukers funksjonsnivå, og om det skal kjøres egenkjørt eller ledsagerkjørt sitski. Tilpasning av setet er noe av det viktigste vi gjør, da dette er det som binder bruker og sitski sammen.

Egenkjørt sitski

Når man skal kjøre selv, er det avgjørende at setet sitter som «støpt» til kroppen og at man sitter komfortabelt. Sitter man ikke «som støpt», så mister man mye av presisjonen og kontakten med sitskien. Det er viktig at sitskien reagerer raskt på bevegelsene som blir utført i overkroppen. De ulike tilpasningene vi gjør kan være avgjørende for en god opplevelse.

Tilpasninger som gjøres:

  • Kappe rygg, slik at man blir friere i bevegelsene.

Ryggen kappes for å gi bruker mer bevegelsesfrihet. Ryggen kappes på ulike nivå utifra brukers behov for støtte og grad av kontroll i overkropp. Ved lav skade har man god nok kontroll i overkroppen og trenger dermed ingen høy støtte (ryggstøtte). Ved dårligere stabilitet i overkroppen og høyere skader må vedkommende få mer støtte av et sete med høyere rygg og støtte rundt mage/bol.

  • Heve sete, enten i forkant eller bakkant for å flytte tyngdepunktet.

Det er enklere å kjøre når man hever sete i forkant. Da får man knærne nærmere overkroppen og det blir lettere å få kontakt med sitskien. Dette er mest aktuelt for personer med høyere skader/ dårligere stabilitet i overkroppen. Sete kan også heves i bakkant da noen f. eksempel må ha en mer åpen hoftevinkel på grunn av funksjonsnivå.

Ledsagerkjørt sitski

Spesialtilpasningene for ledsagerkjørt sitski gjøres med fokus på god sittekomfort og støtte. Det vil også være nødvendig med mer plass i setet til gode, varme klær og varmeposer for å holde varmen ettersom bruker ofte er lite aktiv eller helt inaktiv. Det er derfor ikke viktig med et «tight» sete.

Tilpasninger som gjøres:

  • Det finnes prisforhandlede gode komfortable støtter med ekstra støtte. Noen ganger tilpasses disse, eller det må monteres ekstra høy rygg og 4 punkts belte der man er avhengig av mer støtte og trygghet.
  • Flytte av belter/stropper etter brukers behov.

Gjøres i tilfeller der bruker trenger ekstra god støtte, og trenger fester i setet for å holde overkroppen på plass under skikjøringen. Vedkommende har dårlig hodekontroll og/eller stabilitet i overkropp/hele kroppen.

Eva gjør spesialtilpasninger på sitski
Eva spesialtilpasser sete på sitski Tessier Tempo

Egenkjørt og ledsagerkjørt sitski

Det er flere tilpasninger som gjøres uavhengig om man skal kjøre ledsagerkjørt eller egenkjørt sitski.

Tilpasninger som gjøres:

  • Kappe fronten av setet så setedybden blir optimal.

Det hender at det er forskjell på lårlengde, og da må dette også tilpasses.

  • Polstre opp setet i de tilfeller der bruker faller mellom to størrelser.
  • Tilpasning av fotstøtte

Vanligvis reguleres fotstøtter med verktøy, men i de tilfellene der det blir for langt ned til den vanlige fotbøylen, gjøres det tilpasninger for å få en fotplate som bena kan hvile på.

  •  Tilpasninger for å «plassere» hodet

Ved redusert hodekontroll gjøres det også individuelle vurderinger og tilpasninger for den enkelte. Det kan brukes hodestøtter og reimer for å holde hode på plass.

Våre teknikere og fagkonsulenter har mange års erfaring med optimal tilpasning av utstyr, og gir seg aldri før bruker og pårørende er fornøyde.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om sitski eller ulike tilpasninger av sitski.