Hopp til innhold
| Inspirasjon

Berntsen tar initiativ til mestring

Anna Esther Endresen (84) ble rammet av akutt sykdom som førte til nedsatt funksjon. Den tidligere så aktive damen følte seg nå utrygg og svak, og hun ble sittende i stolen med strikketøyet. Da kom heldigvis Berntsen Beinlaus på besøk og fikk henne på beina igjen. Nå trener hun flere ganger om dagen, går turer ute og smiler fra øre til øre. Hun koser seg med musikken og treningen. «Jeg gleder meg, for jeg synes det er veldig kjekt», forteller hun.

Anna Esther er konsentrert, mens hun trener sittende ved hjelp av Ipaden Berntsen. Hun bokser ut med den ene armen, mens hun ser at terapeuten i videoen gjør det samme.

Hvem er Berntsen Beinlaus?

Berntsen er et hjelpemiddel som kan minne brukeren på gjøremål og spesielt trening. Han kan sette brukeren i kontakt med helsepersonell (fysioterapeut, ergoterapeut, lege også videre) og pårørende, og samtidig sørge for at pasienten får god oppfølging.

Et spark bak

For Anna Esther var det initiativet som gjorde utslaget. Før hun fikk Berntsen Beinlaus turte hun ikke å gå ut alene eller være aktiv hjemme. Med et lite «spark bak» fra Berntsen har hun klart dette selv, og opplever en stor mestringsfølelse. Igangsetting er nemlig sentralt hos hjemmeboende fordi de ofte mangler noen som tar initiativ. Da er det nødvendig med beslutningsstøtte. Mange eldre har kanskje fått en iPad av en sønn eller datter, for å følge med i tiden og ha kontakt med pårørende samt bli minnet på gjøremål via SMS eller varsler. Realiteten er at en vanlig iPad ikke fungerer som et hjelpemiddel.

Berntsen består nemlig av en iPad og et bordstativ eller en robot. IPaden er låst til Berntsen-programvaren slik at det ikke er mulig å trykke seg bort eller få varsler fra andre applikasjoner.

Hva er forskjellen på Berntsen Beinlaus og en vanlig iPad?

På en vanlig iPad overtar og overstyrer applikasjoner hverandre og gjør at den som trenger noe helt enkelt ikke får for mange ting å holde styr på og fort «roter seg bort». Vi kan ikke være sikre på at den som skal ha en beskjed og trenger beslutningsstøtte faktisk får det. Dermed vil Berntsen, en kalenderfunksjon kombinert med trening, bidra til at den som har behovet blir «dratt» gjennom dagen. Man får støtte til beslutning både i form av trening, men også til andre daglige aktiviteter som bidrar til bedre hjemmehelse.

Kommunikasjon og trening med Berntsen
Dame trenger med Berntsen treningsfilmer

Viktigheten av fysisk aktivitet for eldre

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet. Det er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig.

Indirekte eller tilrettelagte aktiviteter gir positiv effekt på ernæring, søvn, avkobling, glede, mestring, psykisk helse, og deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter og fellesskap.

Å være i fysisk aktivitet er viktig, også for de eldre. Eldre som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive taper funksjon raskt. Det positive er at det skal svært lite aktivitet til før det har gunstig effekt på fysisk og kognitiv funksjon, og på lyst og evne til sosial deltakelse. Å være i fysisk aktivitet gir eldre større mulighet til å være aktive og selvstendige og dermed bo hjemme lenger og ha en god alderdom.

Hvem kan Berntsen hjelpe?

Berntsen vil gjøre en svært god jobb hos eldre hjemmeboende som trenger litt hjelp til å være aktive i hverdagen, få påminnelser og oppfølging. Han kan også være til stor nytte for beboere på sykehjem og pasienter som har vært på korttidsavdeling og trenger oppfølging hjemme etter endt opphold for å opprettholde funksjonsnivå. Han sørger for at man kan bo hjemme selvstendig og aktiv så lenge som mulig og føle seg trygg. Berntsen gir motivasjon og støtte til å bedre eller opprettholde funksjonsnivå.

Familie og pårørende kan komme hyppigere i kontakt på en enkel og god måte. Dermed bekymre man seg mindre for fall og andre hendelser, hvilket gir en tryggere følelse og kanskje bedre samvittighet overfor sine nærmeste.

Berntsen i hverdagsrehabilitering

Helsepersonell kan i likhet med pårørende gi tettere oppfølging gjennom videodialog og utnytte ressurser bedre. Berntsen gir redusert belastning og frigjort tid, og sørger for enklere og bedre samhandling med eldre og pårørende. Berntsen er et genialt verktøy i hverdagsrehabilitering. I kommuner kan all involvert helsepersonell samarbeide bedre på tvers av ansvarsområde/stillinger, følge opp pasienten tettere og spare tid. Det gir et bedre tjenestetilbud i en travel hverdag!

Webinar-rekke

Ønsker du å vite enda mer om hvordan Berntsen Beinlaus kan være et viktig ledd i hverdagsrehabiliteringen hos eldre? Se gjerne videoene i vår tidligere webinar-rekke om dette!

Webinar om «Digital aktivitetsmedisin og Berntsen Beinlaus».
Webinar om «Effekten av hverdagsaktivitet og strukturert trening hos eldre».
Webinar om «Hvordan hjelper digital aktivitetsmedisin norske kommuner».