Hopp til innhold
| Inspirasjon

Dagrehabilitering med Berntsen i Malvik kommune

Rapport etter utprøving av Berntsen: Tre brukere ved dagrehabiliteringens første pulje høsten 2020 fikk tilbud om å prøve Berntsen Beinlaus.

Dame viser treningsøvelser

Dagrehabiliteringstilbudet i Malvik kommune er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud på ukedager. Tilbudet har en varighet på åtte uker, og inneholder gruppetrening mandager og fredager. Dagrehabilitering har hovedfokus på daglige aktiviteter i og utenfor hjemmet.

To brukere fullførte utprøvingsperioden fra og med 1.september 2020 til 8.desember 2020.

Rapport skrevet av ergoterapeut: Oda Helen Græsli

Dagrehabilitering og Berntsen til hjemmetrening

Alle tre brukerne hadde dagrehabilitering ved Hommelvik helsetun mandager og fredager i en 8 ukers periode fra uke 34 (17.august.20) til og med uke 41 (fredag 9.oktober.20). Treningene ved helsetunet var i regi av fysioterapeuter. Fem brukere deltok på dagrehabiliteringen i denne perioden.

Alle de tre brukene som prøvde Berntsen, fikk før oppstart opplæring i bruk av Berntsen av ergoterapeut. Hver enkelt fikk tilpasset trening med Berntsen ut fra egne behov og ønsker. Samtlige startet med treninger to dager i uka med Berntsen i tillegg til treningen mandager og fredager på helsetunet. Treningen med Berntsen og dagrehabiliteringen varte i ca. 6,5 uker.

Berntsen til hjemmetrening etter endt dagrehabilitering

Etter endt dagrehabilitering ble treningene med Berntsen økt opp til trening fire dager i uka for de to brukerne som fullførte utprøvingsperioden. Den siste brukeren fortsatte med trening to dager i uka med Berntsen fordi vedkommende fikk plass ved et annet kommunalt treningstilbud etter dagrehabiliteringen. Denne brukeren valgte å avslutte bruken av Berntsen tidligere enn de andre brukerne.

Gjennomføring

Samtlige brukere fikk påminnelse om trening ca. 10 minutter før treningen begynte. Varigheten på treningsøktene startet med ca. 7. minutters trening, to dager i uka. For brukerne som fullført utprøvingsperioden, så avsluttet disse med treningsøkter på ca. 15 minutters trening, fire ganger i uka. Type sanger/øvelser som ble lagt inn i treningen via Berntsen ble tilpasset individuelt ut fra brukers funksjon og mulighet for å oppleve mestring under treningen.

Samtlige av brukerne har fått jevnlig oppfølging fra ergoterapeut via telefon i utprøvingsperioden. Hyppigere i starten enn mot slutten.

Digital kalender og trening sammen med ektefelle

En av brukerne brukte Berntsen som digital kalender i tillegg til trening, samt fikk påminnelse om annen type trening enn treningen med Berntsen. Ved bruk av Berntsen som digital kalender fikk brukeren påminnelser om å gjøre andre daglige aktiviteter og gjøremål i hverdagen.

En av brukerne som fullførte utprøvingsperioden har trent med Berntsen sammen med ektefelle. Den andre brukeren som fullførte har hovedsakelig trent på egenhånd, men har av og til trent sammen med ektefelle.

Erfaring med Berntsen

Brukeren som valgte å avslutte utprøvingsperioden begrunnet dette med at vedkommende mestret å motivere seg for egentrening på egenhånd, samt hadde et annet kommunalt tilbud med oppfølging av fysioterapeut.

Brukerne som fullførte utprøvingsperioden opplever Berntsen som et positivt trening-/aktivitetshjelpemiddel. Dette begrunnes med at de fikk visuell instruksjon av treningsinstruktør som viser hvordan utføre treningsøvelsene, noe som har vært motiverende og inspirerende. Uten denne oppfølgingen ville brukerne blitt mer passive og derav fått redusert fysisk funksjon.

Enklere å holde motivasjonen

En av brukerne har tidligere erfart at det har vært vanskelig å motivere seg for egentrening uten Berntsen. Dette til tross for at vedkommende har fått utlevert ark med treningsøvelser for egentrening og har hatt oppfølging av fagperson. Begge brukerne opplever at det har vært greit med digital treningsoppfølging. En av brukerne angir å oppleve god samvittighet etter treningene.

Positivt med musikk, individuelt opplegg og faste treningstider

Det har også vært positivt med digital trening til et fast tidspunkt på formiddagen før bruker skal gjøre andre gjøremål og aktiviteter. En av brukerne ble raskt fortrolig med Berntsen, og ble raskt kjent med treningsøvelsene. Det har i tillegg vært positivt med musikk og at treningene kan tilpasses individuelt etter brukers behov og ønsker. Det hadde vært en enda større fordel om treningene kunne blitt tilpasset enda mer, eksempelvis til enhåndsbrukere. Slik Berntsen er i dag får man ikke da samme type variasjon som ved trening med fysioterapeut.*

Hjemmetrening

En annen fordel har vært å kunne utføre treningen hjemme istedenfor å måtte organisere transport til og fra treningen. For den andre brukeren har trening i hjemmet vært noe utfordrende på grunn av plassmangel og dårlig luft i leiligheten.

Trening sammen med ektefelle oppleves positivt og treningen med Berntsen har blitt en vane for dem begge. På en annen side får de ikke samme motivasjon fra andre brukere de trener sammen.

Digital kalender og påminnelser

En annen fordel med Berntsen har vært den digitale kalenderen. Dette begrunnes med at bruker har fått oversikt over hva som skal gjøres i løpet av dagen, i tillegg til at treningen ble satt i system.

Oppmuntrende og bedre helse

Digital trening har vært oppmuntrende for brukerne, og det blir angitt å bli et savn å ikke lenger ha Berntsen. En av brukerne angir å ha et ønske om å beholde Berntsen litt lenger. Å få Berntsen som et kommunalt tilbud angis å være et ønske.

Begge de to brukerne som fullførte utprøvingsperioden erfarer å ha generelt bedre helse etter utprøvingen. I tillegg blir det gitt tilbakemelding om erfart mindre smerter/ubehag, mindre utfordringer med utførelse av vanlige gjøremål og bedre gangfunksjon. Dette vises i resultat fra subjektiv kartlegging.

Faglig vurdering av digital trening, fysisk funksjon ble opprettholdt

Faglig vurderes det at Berntsen har bidratt til at brukerne har opprettholdt sin fysiske funksjon – spesielt balanse og beinstyrke som øvelsene har fokusert på. Dette vises også ved objektiv kartlegging. Uten Berntsen vurderes det at funksjonen hadde fallert etter endt dagrehabilitering på grunn av passivitet.

Ytterligere tilpasningsmuligheter av treningsøvelsene, eksempelvis for enhåndsbrukere hadde vært positivt. *

Ressursbesparende for kommunen

Digital oppfølging erfares å være effektivt og nyttig for brukerne, samt ressursbesparende for kommunen.

Berntsen som digital trening er et aktuelt tilbud for flere brukere, og det er ekstra positivt dersom ektepar kan trene sammen. For brukere som har annen type kommunal oppfølging med trening eller som evner å motivere seg for egentrening selvstendig, vurderes ikke Berntsen å være aktuelt.

*Ny funksjonalitet er utviklet med muligheten til å legge til egne øvelser i løsningen.

Mann bruker velferdsteknologi og trykker på skjermen

01.10.2021 | Nyttig informasjon

«Leve hele livet» i Malvik kommune

Les mer

Brukervennlige løsninger gir hverdagsmestring

04.10.2021 | Inspirasjon

Hverdagsmestring med Berntsen i Malvik kommune

Les mer

Mann trener i stua ved hjelp av digital rehabilitering

16.09.2021 | Fagartikler

Fysisk aktivitet for eldre – trening forlenger livet

Les mer