Leasing

Bardum tilbyr leasing til kommuner og institusjoner, som kan være et gunstig alternativ for kommuner og institusjoner ved anskaffelse av medisinsk tekniske hjelpemidler, forbruksmateriell, møbler og inventar. Leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. 

Hva er egentlig leasing og hvordan fungerer det?

Leasing betyr at man leier et eller flere produkter over en gitt periode. En kan også leie mange av samme produkt.

Investeringskostnaden fordeles ut over en valgt periode. Det beregnes ikke renter, det betales kun terminbeløp for produktene.
Varighet og avtaletype er helt opp til den enkelte avtale som inngås. Alle kostnader belyses før bestilling og avtaleinngåelse.

Hvilke muligheter har jeg når leasingperioden utløper?

Avhengig av valgt kontraktstype finnes det flere muligheter.
For de vanligste tilfellene av klassisk leasing er dette følgende:

  1. Returnere utstyret og anskaffe nytt
  2. Innhente et kjøpstilbud for de leasede objektene og deretter kjøpe dem til restverdi
  3. Fortsette leasingforholdet.

En kan for eksempel velge delvis nedbetaling eller klassisk leasing for hvert enkelt produkt. Kredittvurdering gjøres kun én gang. en får også forenklede individuelle kontrakter samt muligheten til å utnevne flere personer som er berettiget til å signere kontraktene.

Ønsker du å lease et produkt eller ønsker mer informasjon? Kontakt oss, så hjelper vi deg.