Lystbetont trening i nytt og effektivt ståtreningsapparat

Terapisykkelen Thera Trainer Tigo er et kjent og kjært produkt for mange. Nå tar vi også Thera Trainer Tigo, et dynamisk ståtreningsapparat, inn i sortimentet.

Hva er Balo?

Thera Trainer Balo er et dynamisk ståtreningsapprat.

Hvem kan ha nytte av trening med Balo?         

Personer med nevrologiske, ortopediske, kirurigiske og revmatiske diagnoser, der balanse, postural kontroll og utførelse av skritt er redusert, eller på annen måte påvirket.

Hva gjør bruk av Balo så viktig og effektivt?

Vi mennesker er dynamiske i alt vi foretar oss. Har vi en diagnose eller problemstilling som gjør at balansen vår er påvirket i negativ retning, er hjernen vår slik at vi kan trene opp dette igjen, i mange tilfeller tilbake til det normale.

Å trene statisk kan hjelpe oss litt på vei, men får kroppen og hjernen vår mulighet til å trene dynamisk, er effekten mye større da vi må ta i bruk alle våre sanser, fra ankelledd gjennom hofteparti, truncus og opp til balanseorganet vårt i det indre øret. Samarbeid mellom disse delene av kroppen vår gir oss vår balanse og postural kontroll, som muliggjør at vi kan stå oppreist uten støtte og foreta skritt/gange.

Dagens fysikalske rehabilitering baserer seg mye på hjelp fra terapeut, der pasienten må støttes, eller støtte seg med egne armer. Dette kalles quadripedal støtte, og er ikke noe vi mennesker bruker når vi står eller går. Det utfordrer heller ikke balanseorganene våre for en effektiv opptrening.

Med Balo kan en trene stående dynamisk balanse, postural kontroll og skritt, i et sikkert miljø, uten at en må støtte seg med hender. Det gjør at en får brukt ankelledd, hofteparti, truncus og balanseorganet i øret på en mye mer effektiv måte, slik at en raskere gjenvinner balanse.

Ved å ta i bruk spillfunksjon opp mot apparatet (“gamifisering”, er erfaringen at også treningen blir mye mer lystbetont og motiverende, det er et viktig moment i  rehabilitering.

Forskning på dynamisk balansetrening viser at trening med Balo gir økt effekt og kortere opptreningsfase, enn ved å trene statisk.

Hva ønsker Bardum å oppnå med Balo?

Vi ønsker å få Balo ut til klinikker som jobber med rehabilitering av personer, der balanse, postural kontroll og gjenvinning av gangfunksjon er et av de store målene.

Ved bruk av Balo kan en få en mer effektiv rehabilitering, samtidig som terapeuter kan behandle flere personer på en gang, da bruk av Balo, i mange tilfeller, kan utføres uten at terapeut er fysisk involvert. Dette er økonomisk gunstig for klinikkene, og gir økt fremgang for pasienter. Vinn, vinn!

Følg med, Balo kommer snart!

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

163