Nye sansestimulerende produkter!

Dovendyret Bent, lårputen Sara og tyngdeteppet Flora skal gi ro og hvile til det norske folk. De søte sansestimulerende vektproduktene egner seg både for barn og demente.

Sansedyrene reduserer fysisk og psykisk uro ved å stimulere berøringssansen, muskler og ledd med sin tyngde. Produktene har omsluttende effekt som beroliger og gir en bedre kroppsoppfattelse. Spenning i muskulaturen reduseres, og mange opplever trygghet og roligere pust. De er ideelle for barn, demente og mennesker med psykiske lidelser som angst, depresjon, ADHD, bipolar lidelse eller liknende, der uro, stress og redusert kroppsbevissthet er gjennomgående. 

Hva er sansestimulering? 

Mannen i gata har kanskje ikke hørt om konseptet, men teorien ble utviklet allerede på 60-tallet. Hjernen vår mottar sanseinntrykk fra blant annet huden, øynene og ørene. Hjernen tolker informasjonen og sammenlikner med informasjonen som er lagret i hukommelsen fra før. Denne prosessen, som kalles sanseintegrasjonsteorien, gjør at vi kan gjøre vanlige ting som å spise, sosialisere, jobbe og lære.

Sanseintegrasjonen utvikles fra vi er små og gjør at vi kan skille mellom vesentlige og uvesentlige sanseinntrykk. Den gjør for eksempel at man kan konsentrere seg på skolen selv med støy, lukter, lyder og andre inntrykk rundt seg. Barn eller voksne som har utfordringer med sanseintegrasjonen klarer ikke å bearbeide mer enn én sans av gangen, hvilket er svært energikrevende og gjør at andre sanser stenges av. Det gjør at man henger seg opp i uvesentlige inntrykk og ikke klarer å holde fokus. De tunge sansedyrene bidrar til å stenge ute uvesentlig informasjon slik at man blir roligere og mer til stede.

Hvorfor vektprodukter? 

Sitter man for eksempel på skolen med lårputen Sara på fanget får man stimuli i form av tyngde på lårene, altså en annen type input. Puten har ører som man kan fikle med, hvilket også gir god stimuli til urolige og ufokuserte barn og voksne.

Lårputen Sara sansedyr
En tung lårpute med øyne og ører.

Bent er et mykt og tungt dovendyr som stimulerer sansene, skaper trygghet og hjelper mot overstimulering. Bent kan brukes i sovesituasjoner, hvor han kan være en beroligende «hånd» for de som trenger en trygghetsfølelse når de ligger i sengen. Dovendyret kan legges ved siden av eller på brystet slik at man kjenner vekten av ham. Han kan også settes på fanget med armene rundt skuldrene og nakken til brukeren. Bent finnes for øvrig i to størrelser.

Tyngdeteppet Flora sansedyr
Et tyngdeteppe som ser ut som et dyr.

Tyngdeteppet Flora brukes for å gi ro og hvile. Flora er ideell for barn, unge og personer med demens som trenger økt kroppsbevissthet. La brukeren legge seg ned med

Flora oppå dynen, slik at vedkommende kjenner vekten og dermed finner roen.Flora kan også brukes når man skal hvile og slappe av i en stol eller som hjelp til innsovning. Brukere må være under oppsyn dersom teppet skal brukes under soving.

Vektproduktene er enkle, søte og allsidige for mange brukergrupper, og tar seg dessuten godt ut i hjemmet og her på Bardum-kontoret.

Dovendyret Bent på kontoret
Dovendyret Bent hjelper til med papirarbeidet.