Søke eller kjøpe et hjelpemiddel?

Er du interessert i et eller flere av våre produkter, og lurer på hvordan du skal gå frem for å anskaffe dette?

Behov for et eller flere hjelpemidler kan oppstå hos barn, unge, eldre og pårørende, og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal gå frem. Vi veileder deg gjerne; ta gjerne kontakt med oss direkte hvis du ikke får svar på spørsmålene dine her.

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Alle som har en vesentlig redusert funksjonsevne og et langvarig behov (over to år)  kan søke om hjelpemidler.

Hvem kan kjøpe hjelpemidler?

Alle kan i praksis kjøpe et hjelpemiddel selv. Dette vil som oftest korte ned ventetiden. Hvis du ikke får dekket et hjelpemiddel og ikke har økonomi til å kjøpe selv, kan du søke om støtte gjennom ulike legater. Følgende sider gir oversikt over ulike støtteordninger:

Hvordan søker du om et hjelpemiddel gjennom Hjelpemiddelsentralen?

Først må vi skille mellom kortidsutlån av hjelpemidler og et langvarig behov for hjelpemidler.

Kortidsutlån av enklere hjelpemidler

Hvordan man kjøper/låner småhjelpemidler varierer fra kommune til kommune. Har man et kortvarig behov for hjelpemidler (inntil to år), har kommunene et begrenset utvalg av enkelte hjelpemidler (rullatorer, toalettforhøyere, krykker, dusjstol etc) hos hjelpemiddelformidlingen/hjelpemiddellageret i kommunen hvor dette kan kjøpes/lånes. I utgangspunktet så lånes et utvalg av hjelpemidler ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. Her må man gå inn på kommunens hjemmeside eller ta kontakt med hjelpemiddelkontakten eller hjemmetjenesten i kommunen for å finne svar.

Langvarig behov for hjelpemidler

Har man et langvarig behov (over to år) for et hjelpemiddel, kan man søke om dette via NAV. Helsetjenesten (ergo-/fysioterapeut) i kommunen der du bor, skal kunne bistå deg i denne prosessen. Forhør deg gjerne også med andre du kjenner, som f.eks. har hjelpemidler, om tips og råd. Deres erfaringer kan du ha glede av.

Noen personer har brukerpass, og kan med dette sende inn søknad på egenhånd.

Hva skal en søknad inneholde?

Ulike tjenester og produkter har ulike skjema. Disse finner du på nav.no. Det er viktig at alle aktuelle vedlegg sendes med skjemaet som du får opplyst i skjemaveilederen på nav.no. Ved hjelp av skjemaveiviseren må som oftest minimum følgende vedlegg legges ved:

  • Et søknadsbrev med begrunnelse/argumenter for hvor valg av hjelpemiddel
  • Tilbud fra leverandøren av hjelpemiddelet
  • Legeattest (hvis dette ikke er sendt med en søknad tidligere)

Hvor mye koster det?

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger må du betale en egenandel, eller det gis i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv.

Leasing

Bardum tilbyr leasing til kommuner og institusjoner, som kan være et gunstig alternativ for kommuner og institusjoner ved anskaffelse av medisinsk tekniske hjelpemidler, forbruksmateriell, møbler og inventar. Klikk her dersom du ønsker mer informasjon om våre leasingmuligheter.

Aktivitetshjelpemidler

Personer over 26 år fikk tidligere ikke dekket aktivitetshjelpemidler. Etter 1. juli 2014 gis det også stønad til aktivitetshjelpemidler mot en egenandel på 10% av tilbudssummen – maks kr. 4 000. Les mer om ordningen på nav.no eller se illustrasjonsfilmen nedenfor.

Hva kan du søke om?

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler og i Hjelpemiddeldatabasen finner du mange av dem. Du vil også finne mange unike hjelpemidler på hjemmesidene til leverandørene som NAV bestiller fra. Bruk internett og søk deg frem. NAV dekker ikke alle hjelpemidler; noen krever en egenandel, noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Kilde: nav.no

Ønsker du tilbud på et produkt, kan du registrere deg på denne siden.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan søke om aktivitetshjelpemidler i innlegget søke om aktivitetshjelpemidler. Les også mer om AKT 26 ordningen i innleggene Aktivitetshjelpemidler – hvilke rettigheter har jeg og Er du over 26 år og skal søke på utstyr.