Posisjonering

Mennesker med nedsatt egenbevegelse trenger hjelp til å posisjonere kroppen. Dette gjør man blant annet for å forebygge feilstillinger og trykksår. Pleiere og pårørende posisjonerer brukerene kropp ved hjelp av ulike produkter. Posisjonering sees ofte i et 24-timers perspektiv fordi kroppen vanligivs befinner seg i mange ulike stillinger i løpet av et døgn. Derfor bør tilrettelegging i ulike posisjoner og stillinger skje både dag og natt. Mennesker som har behov for posisjonering er for eksempel de som ikke selv kan endre stilling grunnet fysiske begrensninger, mennesker som er i faresonen for å utvikle, eller har, trykksår, personer med manglende symmetri i kroppen, de med utfordringer med sanseintegrasjon, motorisk uro og spastisitet samt mennesker med respirasjonsvansker.

Viser alle 10 resultater