Søk om aktivitetshjelpemidler nå – det lønner seg!

Det nærmer seg nyttår og ny AKT26-pott. I år ble NAV-potten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år brukt opp allerede 7.juni. Etter den datoen ble alle nye søknader avslått, og brukerne ble bedt om å vente til 2020 med å søke. Det nytter ikke å sende inn søknader før nyttår, de blir avslått. Dermed vil vi nå minne om å gjøre alle papirer klare til innsending så fort det nye året begynner.

Les hele saken om den oppbrukte potten på Handikapnytt.no. 

Hva er AKT26?

AKT 26 står for “aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år” . Hvert år settes det av en gitt sum til dette i statsbudsjettet.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

NAVs definisjon av et aktivitetshjelpemiddel lyder som følger:

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å gjøre aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom man ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Hvordan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

NAV.no finner du en veiledning som forklarer hvordan man søker, saksgang også videre. Ellers finner du det du trenger av informasjon på våre sider, under Søke eller kjøpe et hjelpemiddel.

Eksempel på innvilget søknad

Vi får mange henvendelser med spørsmål fra terapeuter og brukere om hvordan man best bør utforme en NAV-søknad om våre aktivitetshjelpemidler. Mange lurer på hva som egentlig skal til for å få innvilget søknaden. Derfor viser vi her et eksempel på en reell søknad som har blitt innvilget. Det søkes om en liggesykkel kalt Scorpion Plus 26. Det er brukerens terapeut som har skrevet søknaden:

Brukeren søker om en tilrettelagt sykkel. Han har prøvd en sammenleggbar, fulldempet Scorpion trehjuls liggesykkel med hjelpemotor hos Bardum, som han håndterte bra. Sykkelen har to hjul foran og et hjul bak.

Brukeren fikk diagnosen MS i 2002. Han har utfordringer med fatigue, balanse, koordinasjon, syn og inkontinens. Han har relativt god styrke i bena, men pga fatigue og balanseproblemer kan han ikke gå over lengre distanser.

Argumenter for innvilgelse av Scorpion plus 26:

På grunn av balanseproblemer trenger han en sykkel med tre hjul og lavt tyngdepunkt, og det er en fordel for balansen at det er to hjul foran og et bak. Dette er også viktig i forhold til brukers synsproblemer. Med to hjul foran blir det enklere å vurdere sykkelens bredde igjennom passasjer enn om det er to hjul bak.

Utfordringer med fatigue gir behov for en god hjelpemotor og et enkelt girsystem.

Grunnet spasmer i bena og inkontinens er det ønskelig med en fulldempet sykkel. Risting og slag vil fremme spasmer i bena og gjøre dem stive og dermed vanskeliggjøre sykling. Risting vil også gjøre det mer utfordrende i forhold til økt urinlekkasje.

Follo MS-forening har en gruppe som møtes til friluftsturer i nærområdet, flere har tilrettelagte sykler. Bruker ønsker å kunne delta på disse turene. Sykkelen vil også være en mulighet til å kunne dra på sykkelturer med sønnen på 19 år.

Scorpion kan legges sammen og tas med i en stasjonsvogn. Bruker har fritidskontakt  som kan hjelpe ham på tur med sykkelen.

Det kan nevnes at han har prøvd en Kettwiesel liggesykkel på MS-senteret og at han opplevde utfordringer i forhold til balanse og vurdering av sykkelens bredde da denne sykkelen har et hjul foran og to hjul bak. 

Spør oss om hjelp!

Vi i Bardum har lang erfaring med søknadsskriving og vet hva som skal til. Vi har bred kunnskap om alle våre produkter og bidrar gjerne med gode argumenter og generell veiledning i søknadsprosessen. Kontakt fagkonsulenten i ditt distrikt, så får du bistand, enten du er bruker, terapeut eller pårørende.

 

Les også:

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

153