Søk om aktivitetshjelpemidler nå – det lønner seg!

Det er et nytt år og ny AKT26-pott fra og med 1.januar. Potten blir brukt opp raskere for hvert år, ofte i juni eller juli. Når potten er tom blir nye søknader avslått og man må vente til nyttår med å søke igjen. Derfor vil vi nå minne om at det er lurt å søke nå med en gang slik at du rekker det før potten går tom. Mange sitter allerede klare med papirene før nyttår og sender dem inn 1.januar. Søk nå før potten går tom.

Hva er AKT26?

AKT 26 står for “aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år” . Hvert år settes det av en gitt sum til dette i statsbudsjettet.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

NAVs definisjon av et aktivitetshjelpemiddel lyder som følger:

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å gjøre aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom man ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Hvordan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

NAV.no finner du en veiledning som forklarer hvordan man søker, saksgang også videre. Ellers finner du det du trenger av informasjon på våre sider, under Søke eller kjøpe et hjelpemiddel.

Her forteller Kari sin historie og om hvordan man anskaffer et aktivitetshjelpemiddel:

Spør oss om hjelp!

Vi i Bardum har lang erfaring med søknadsskriving og hjelper deg gjerne. Kontakt fagkonsulenten i ditt distrikt dersom du trenger tips eller bistand.

Les også:

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

153