Søk om aktivitetshjelpemidler nå – det lønner seg!

Det nærmer seg nyttår og ny AKT26-pott. I år ble NAV-potten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år brukt opp allerede 7.juni. Etter den datoen ble alle nye søknader avslått, og brukerne ble bedt om å vente til 2020 med å søke. Det nytter ikke å sende inn søknader før nyttår, de blir avslått. Dermed vil vi nå minne om å gjøre alle papirer klare til innsending så fort det nye året begynner.

Les hele saken om den oppbrukte potten på Handikapnytt.no. 

Hva er AKT26?

AKT 26 står for “aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år” . Hvert år settes det av en gitt sum til dette i statsbudsjettet.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

NAVs definisjon av et aktivitetshjelpemiddel lyder som følger:

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å gjøre aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom man ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Hvordan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

NAV.no finner du en veiledning som forklarer hvordan man søker, saksgang også videre. Ellers finner du det du trenger av informasjon på våre sider, under Søke eller kjøpe et hjelpemiddel.

Spør oss om hjelp!

Vi i Bardum har lang erfaring med søknadsskriving og hjelper deg gjerne. Kontakt fagkonsulenten i ditt distrikt dersom du trenger tips eller bistand.

Les også:

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

153