Trygge spesialsenger til barn

Våre barnesenger er trygge, av god kvalitet og har mange tilpasningsmuligheter. Dermed passer de svært godt til barn og unge med spesielle behov. En kan søke om disse sengene som et hjelpemiddel via NAV. Barnesengene er tilsynelatende ganske like, men det er noen viktige faktorer som skiller dem fra hverandre.

Lisa barneseng – hvem passer den for?

Denne spesialsengen passer ekstra godt for barn som kommer seg ut og inn av sengen på egenhånd, fordi innstegshøyden er ekstra lav. Lisa barneseng passer også til aktive barn fordi sengens vegger kan polstres og dørene kan fås med fiksering/sikkerhetslist, som gjør de mer stabile og sikrere ved utagering. Det lukkede sengesystemet gir trygghet til både brukerne og de pårørende.

Sengens liggeflate kan høydereguleres ved hjelp av en enkel håndkontroll, noe som gjør blant annet stell enklere. Sengen er romslig og gir plass både til  barnet og en forelder for trøst og trygghet.  Trenger man plass til slanger og medisinsk utstyr, tilpasses også dette. I tillegg kan man velge mellom mange ulike typer vegger – sprosser, plexiglass, begge deler eller bare et dag- og nattpolster. Sengen kan også spesialtilpasses til rommet ved for eksempel skråtak.

Sanneligning av de ulike barnesengene Lea, Lisa og Lukas

Lukas barneseng – hvem passer den for?

Denne spesialsengen egner seg godt for barn som sitter i rullestol ettersom liggeflaten passer for forflytning fra rullestol til seng. Lukas barneseng passer også godt til utagerende og aktive barn ettersom sengen er stabil, kan polstres, fås i ekstra høy utgave og eventuelt lukkes igjen på toppen.

I likhet med Lisa barneseng kan høyden på liggeflaten reguleres ved hjelp av en enkel håndkontroll, noe som gjør blant annet stell enklere. Det er god plass i sengen, som gjør at foreldre kan legge seg ved siden av barnet for å gi trøst og trygghet. Trenger man plass til slanger og medisinsk utstyr, tilpasses også dette. I tillegg kan man velge mellom mange ulike typer vegger – sprosser, plexiglass, begge deler eller bare et dag- og nattpolster. Man kan velge høyde på sengen, og den kan spesialtilpasses til skråtak.

Lukas barneseng er også testet og godkjent etter Nordic Requirement Specification!

Lea barneseng – hvem passer den for?

Denne spesialsengen passer ekstra godt for barn som krever stell eller ekstra tilsyn i sengen. Lea barneseng er ideell for barn som ikke er spesielt aktive, der det ikke er en utfordring at barna kan reise seg opp og klatre ut på egenhånd. Sengen har sengegrinder på 60 cm, noe som er høyt nok for disse barna. Trenger man plass til slanger og medisinsk utstyr, tilpasses også dette.

Les gjerne mamma Pia sin tilbakemelding om Lea – en seng med alt i én løsning.

Lasse barneseng – hvem passer den for?

Lasse er også en av våre spesialsenger til barn. Den skiller seg midlertidig fra de andre sengene da denne er beregnet for små barn der foreldrene sitter i rullestol eller av ulike årsaker har vanskeligheter for å løfte barnet ut av sengen.

Hevet Lasse spesialbarneseng med lukkede grinder

Ønsker du mer informasjon eller veiledning rundt våre barnesenger? Ta kontakt med fagkonsulenten i ditt distrikt !

Les også:

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

135