Unik teknologi som forhindrer og behandler trykksår

Det hele startet da Elen arvet patenten til bestefarens oppfinnelse. En idè bestefaren virkelig brant for, og hadde brukt store deler av sin fritid på å utvikle. Bestefaren hadde startet på utviklingen av en unik madrass, men rakk aldri å fullføre da han brått gikk bort. Da Elen gikk på masterstudie kom hun plutselig til å tenke på bestefarens prosjekt som han stadig hadde snakket om og som nå lå nede i kjelleren til Elens mor. Sammen med studievennene Bjørn Lorentzen og Nina Fagerheim Åmodt tok de tak i konseptet.

En bærekraftig eldreomsorg

Tidewave vendemadrass eliminerer behovet for å bli manuelt snudd om natten, noe som også sparer ressurser fra hjelpepersonell. Brukeren får en tilpasset vending gjennom hele natten, hvilket gir bedre søvnkvalitet, som igjen fører til økt overskudd på dagtid. Filmen nedenfor gir deg et innblikk i hva Tidewave kan bidra med!

Hvordan fungerer Tidewave-madrassen?

En vendemadrass som forhindrer og behandler trykksår

Tidewave-madrassen krummer seg rundt brukeren, og vender sakte fra side til side. Krummingen og bevegelsesstimulien gir brukere bedre søvn fordi man unngår manuell stillingsendring, som for enkelte kan medføre oppvåkninger, smerter og/eller spasmer. Dette fører igjen til mindre stivhet og smerter og mer overskudd og deltakelse på dagtid. Madrassen forebygger trykksår opp til og med grad fire.

Madrassens oppbygging og det at den krummer seg rundt personen, øker kontaktflaten mellom person og madrass. Dette er med på å gi en unik trykkfordeling som andre tilsvarende madrasser ikke kan gi. Madrassen egner seg derfor også svært godt som behandling av allerede oppståtte liggesår, men også som forebyggende med tanke på trykksår.

Madrassen innehar blant annet en funksjon som gjør at en kan velge å ikke vende til en av sidene. Dette gjør at en kan forhindre å få trykk på trykksår, opererte deler av kroppen, eller dersom brukeren av ulike årsaker ikke vil, eller ønsker å ligge på én av sidene.

Bidrar også til sansestimulering

Mange personer med ulike diagnoser er avhengig av mobilitet for ikke å stivne til i muskler eller ledd, andre har nedsatt overflate-/dybdesensibilitet. For disse personene vil vending om natten være avgjørende for en så velfungerende kropp som mulig på dagtid, med minst mulig smerter eller bevegelsesinnskrenkning. For enkelte vil jevnlig vending være med på å kunne forbedre hjernens tolkning av stimuli, da jevnlig vending om natten medfører en rolig og balansert stimulering av hudens reseptorer, som gir økt ro til nervesystem og hjerne.

Forebygging av trykksår kan spare staten for 700 millioner kroner i året

Det er langt enklere å forebygge enn å behandle trykksår. Sårene er smertefulle og kan redusere livskvaliteten til pasienten. Likevel er trykksår svært utbredt på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Å forebygge trykksår kan spare pasienten for store smerter og staten for store summer. Ett enkelt trykksår kan koste 100 000 kroner. Omtrent 700 millioner kroner går med til forebygging og behandling av trykksår i Norge hvert år, ifølge den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender”. Videre viser den til at det koster 2,5 ganger mer å behandle et trykksår enn å forebygge det. I snitt koster det 10 000 kroner å behandle et trykksår i kategori 1, mens det i snitt koster 100 000 kroner å behandle et trykksår i kategori 4.

Ved å forebygge trykksår ved hjelp av Tidewave vendemadrass slipper pasientene smertefulle sår og nedsatt livskvalitet samtidig som helsetjenestene slipper store utgifter til behandling. Å investere i trykksårforebygging vil lønne seg for deg, dine pasienter, dine ansatte og samfunnet.

Kilde: https://fagnyheter.gyldendal.no/blog_posts/forebygging-av-trykksaar-gir-bedre-livskvalitet-for-pasientene-og-koster-mindre-58357

 

Kontakt oss for utprøving, visning eller tilbud

Høres denne madrassen ut som noe for sykehjemmet, institusjonen eller sykehuset der du jobber? Eller kanskje den passer for deg eller en du kjenner? Ta kontakt med oss, eller be om utprøving.

Meld din interesse for utprøving i skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg!

Tilbakemeldinger fra pleiere og brukere

Denne madrassen er unik og vil hjelpe både brukere, pårørende og helsepersonell. Madrassen er allerede testet hos hjemmeboende, på sykehjem og av hjemmesykepleien. Nedenfor kan du se tilbakemeldingene fra Sandnes Helsesenter.

Hvem er Tidewave?

Tidewave R&D er en helseteknologibedrift fra Stavanger. De utvikler en innovativ vendemadrass som skal forebygge trykksår og tilføre økt bevegelsesstimuli for personer med nedsatt funksjonsevne. Brukerens behov har stått sentralt i utviklingen av Tidewave-madrassen. Basert på flere utprøvinger med både sykehjem og hjemmeboende brukere, har produktet blitt formet for å dekke de viktigste egenskapene: individuell tilpasning, brukervennlighet, sikkerhet og helsefremmende funksjonalitet. I filmen nedenfor får du et lite innblikk i hvem og hva Tidewave er!

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

157