Jeg er over 26 år, hvilken rett har jeg til aktivitetshjelpemidler?

Du har rett på aktivitetshjelpemidler, men det er et par ting som må tas hensyn til når man er over 26 år. Les mer på NAV sine hjemmesider.