Velferdsteknologi som bryter isolasjonen

Mange eldre blir sosialt isolert i denne pandemitiden der vi gjør alt vi kan for å beskytte dem mot covid-19. De får levert varer i stedet for å gå i butikken, man begrenser besøk av hjemmetjenesten og går minst mulig ut for å ha kontakt med færrest mulig mennesker. Sosial distansering er helt nødvendig for å beskytte de utsatte gruppene og redusere smittetoppen, men det har også mange negative konsekvenser. Eldre er mer alene nå enn noensinne.

I følge forskning.no kan sosial isolasjon og ensomhet gi økt risiko for alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer og demens samt tidlig død.

Ensomme eldre med samme utgangspunkt har ifølge forskning dårligere helse og blir dermed oftere alvorlig syke og dør tidligere enn ikke-ensomme. Dermed er det å unngå sosial isolasjon og ensomhet svært viktig for livskvalitet og velvære.

Ensomhet er subjektivt; man kan føle seg ensom i verden selv om man har et stort nettverk og mange som er glad i en, eller man kan være helt alene uten å føle seg ensom. Ensomhet kan føles forferdelig vondt, men ved sosial isolasjon er man i praksis helt alene og har lite kontakt med omverdenen. Det kan være svært skadelig blant annet fordi familie og venner kan fange opp symptomer på sykdom som trenger oppfølging. Det er dessuten mye enklere å unngå helseskadelig atferd som røyking og et dårlig kosthold dersom man jevnlig opplever sosial omgang. Forskere tror også at det kan være noe rent biologisk i vår omgang med andre mennesker som beskytter helsen vår. (2).

Berntsen bryter isolasjonen og redder liv

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse anbefaler å ta i bruk internettbaserte løsninger som kan gi sosial støtte og følelse av tilhørighet, samt tilby digitale løsninger for terapi av ulike former. Det er ikke alle eldre som har tilgang eller kunnskap nok å bruke digitale medier. (1).

Berntsen kan være en god støtte i pandemitiden og tilby smittefri sosial omgang med både familie, venner og helsepersonell på en trygg, enkel og lett tilgjengelig måte som ikke krever digitale ferdigheter. Han kan gjøre opp før færre besøk fra hjemmetjenesten og sørge for trygg og god oppfølging tross covid-19. Berntsen kan holde brukeren i aktivitet hjemme og sørge for gode rutiner som gir struktur i en litt annerledes hverdag. Han holder alle involverte oppdatert på brukerens status og sørger for at både bruker, pårørende og helsepersonell kan få kontakt på en rask og enkel måte, selv når bruker ikke «plukker opp røret».

Berntsen Robot
Videosamtale med barnebarn.

Det at brukeren ikke trenger å åpne en app på en smarttelefon eller lære seg andre digitale ferdigheter gjør terskelen for sosial omgang langt lavere og forhindrer total sosial isolasjon. Berntsen er låst på én programvare og kan ikke «rotes til» av brukeren ved feil tastetrykk eller liknende. Kontakt-knappen er stor og tydelig og alltid tilgjengelig.

Les mer om Berntsen på hans produktside. 

Kilder:

  1. https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/covid-19-eldre-og-sosial-isolasjon/
  2. https://forskning.no/samfunnsmedisin-aldring-forebyggende-helse/ensomhet-gjor-vondt-men-isolasjon-tar-liv/642103

Les også:

 

 

 

Du må være logget inn for å kommentere.

Skriv en kommentar

146