Vi tilbyr digitale opplæringer, utprøvinger og visninger!

Vi ønsker å hjelpe og tilrettelegge så godt vi kan for terapeuter, NAV, brukere og pårørende i denne spesielle tiden.

Selv om vi nå isolerer oss fra hverandre er behovet for hjelpemidler like sterkt, om ikke enda større. Vi lever i en digital verden, så la oss dra nytte av det. Vi i Bardum tar anbefalingene fra Folkehelseinstituttet på alvor og tilbyr derfor digitale opplæringer, utprøvinger og visninger av produkter for å unngå smittefare. Dette kan foregå via FaceTime, Microsoft Teams, og WhatsApp, som ivaretar GDPR og kryptering av samtaler og data.  Ta kontakt med fagkonsulenten i ditt distrikt, så kan dere sammen avtale hva som passer best. Vi gjennomfører også vanlige utprøvinger og opplæring der det er mulig og forsvarlig.

Demonstrasjonfilmer på YouTubeYouTube-logo.

I tillegg til å tilby “live” demonstrasjon av produktene våre har vi hevet oss rundt og laget en rekke demonstrasjonsfilmer som nå ligger på vår YouTube-kanal. Der finner du spillelister som tar for seg et og et produkt – både fulle gjennomganger av hele produktet og enkeltfunksjoner.

Her er et lite utvalg: